ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުން

2012-11-13
ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންދުނީ ފެރީގެ ޚިދުމަތް 1 ނޮވެމްބަރު 2012 އިން ފެށިގެން ވަނީ ހުއްޓާލެވިފައެވެ.

ވިއްސާރައިގައި ލިބޭ ގެއްލުންތައް އެންގުމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރުން އަންގައިފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ އެލިބޭ ގެއްލުންތައް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރަށް އެންގުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެ ސެންޓަރުން އަންގައިފި އެވެ. ޑިޒާސްޓާ...