ރައީސް ފޮއްދޫ ފްޓްސަލް ޗެލެންޖް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

2021-12-05
ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބަޝީރު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް ފްޓްސަލް ޗެލެންޖް 2021 އިފުތިތާހު ކޮއްދެއްވައިފިއެވެ.

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “ގޯލްޑަން އޭޖް” ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

2019-01-29
  ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ގޯލްޑަން އޭޖް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން ނ.މަނަދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުން ޓިއުޝަން ފްރީ 3 ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ...