ލަންދޫގައި މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

2022-01-12
ނ. ލަންދޫ މާބަދިގެ ސަރަހައްދުގައި ސައިޓް މިއުޒިއަމް އެއް ގާއިމުކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތަހްލީލުތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.  މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތަހުލީލުތައް ކުރުމަށް މިއަދު އެރަށަށް ވަނީ ކަލްޗާ އެންޑް...

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ހުނަރުވެރިކުރުވުމުގެ ސެމިނާ ފަށައިފި

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އިން އިސްނަގައިގެން މަނަދޫގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި، ހުނަރުވެރި ކުރުވުމުގެ ސެމިނާ އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އެ ސެމިނާ އަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރާތްތަކަށާއި، ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިން އަދި ރަށުގެ ހަރުފުރައިގެ ފަރާތްތަކަށް...

ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

2022-01-05
ނ. ހޮޅުދޫގައި ތަރައްގީކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިދަނޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާ،ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިތުރުން ޔޫތް މިނިސްޓަރު...