ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “ގޯލްޑަން އޭޖް” ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

2019-01-29

  ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ގޯލްޑަން އޭޖް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން ނ.މަނަދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުން ޓިއުޝަން ފްރީ 3 ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފުދުންތެރިކަން ދަށް އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި، ގޯލްޑަން …

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރެފެޝަނަލް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓް ( ޕީޓީޓިޔޫ ) ގެ ފުރަތަމަ ކޯސް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލްކޮށްފި

2018-04-30

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ޕްރެފެޝަނަލް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓް ( ޕީޓީޓިޔޫ ) ގެ ފުރަތަމަ ކޯސް ކަމުގައިވާ ސެޓްފިކެޓް ތްރީ އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލްކޮށްފިއެވެ. މިކޯހަކީ ސިވިލްސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޯހެކެވެ. މިކޯހުގައި ޖުމްލަ 21 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައި …