ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެލްޖީއޭއިން ނ.އަތޮޅުގައި ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

2017-12-29

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި އެލްޖީއޭގެ ފަރާތުން ތިންބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިވޯކްޝޮޕްބާއްވާފައިވަނީ 27 ޑިސެމްބަރު 2017 އިން 28 ޑިސެމްބަރު 2017 އަށެވެ. ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕުރޮފެޝަނަލް ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި …

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނ.އަތޮޅަށް މާދަމާ ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ

2017-12-23

ނ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް މާދަމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނ. މާޅެންދޫ، ނ.ހެނބަދޫ، ނ.ހޮޅުދޫ އަދި ނ.ވެލިދޫއަށެވެ. މާޅެންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ އިތުރުން އެރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ނ.ހެނބަދޫއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި …

ސިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކަރކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލަދޫ އެފްސީ ހޯދައިފި

2017-12-17

ނ.އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ސިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކަރކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިލަދޫ އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ. މިލަދޫ އެފްސީ މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ޓީމް ލަންދޫ އާއި ބައްދަލްކޮށް 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. 17 ޑިސެމްބަރު 2017 ގައި ނ.މާޅެންދޫގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ 2 …