މަނަދޫ

މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 2012

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 1784 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 834 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 950 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1176 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 118 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 172 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 138 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 232 ގޭގައެވެ.