ހެނބަދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 700 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 353 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 347 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 459 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 33 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 86 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 50 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 103 ގޭގައެވެ.