ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “ގޯލްޑަން އޭޖް” ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

2019-01-29

  ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ގޯލްޑަން އޭޖް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން ނ.މަނަދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުން ޓިއުޝަން ފްރީ 3 ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފުދުންތެރިކަން ދަށް އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި، ގޯލްޑަން …