މަނަދޫ

މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 2012

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 1989 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 950 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 1039 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1501 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 136 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 298 ، އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 250 ގޭގައެވެ.