ފޮއްދޫ

ފޮއްދޫ 2009

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ އަކީ އާބާދީގައި 444 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 224 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 220 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 304 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 21 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 32 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 42 ގޭގައެވެ.