މާޅެންދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ އަކީ އާބާދީގައި 857 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 417 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 440 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 598 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 46 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 98 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 55 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 135 ގޭގައެވެ.