މަގޫދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ އަކީ އާބާދީގައި 387 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 184 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 203 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 245 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 21 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 30 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 48 ގޭގައެވެ.