ހެނބަދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ އަކީ އާބާދީގައި 764 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 384 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 380 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 531 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 39 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 98  އެވެ. ސާނަވީ ތައުލީމް ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 42 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 116 ގޭގައެވެ.