ވެލިދޫ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ އަކީ އާބާދީގައި 2424 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 1172 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 1252 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 1790 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 106 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 212 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 114 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 343 ގޭގައެވެ.