މާފަރު

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު އަކީ އާބާދީގައި 1108 މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެތެރެއިން 585 މީހުންނަކީ އަންހެނުން އަދި 523 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ 714 މީހުންނަކީ 18 އަހަރުން މަތީމީހުންނެވެ. މިރަށުން ޕްރީސްކޫލާއި ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. ޕްރީސްކޫލުކުދިންގެ އަދަދަކީ 68 އެވެ. ޕްރައިމަރީއާއި ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު މިވަގުތު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 122 ، އަދި ސާނަވީ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 80 އެވެ. މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 172 ގޭގައެވެ.